Опрема на компанијата

Печка за жарење
Месинг фитинг ротациона машина
Машина за полирање со месинг прачка
ЦПУ машина
Машина за сечење
Хидраулична машина за удирање
Печка за топење
Машина за удирање
Машина за минирање со песок
Анализатор на спектрографија