Компанија опрема

Печка за припивање
Ротари машина за монтирање месинг
Месинг за полирање месинг Род
Машина за ЦПУ
Машина за сечење
Хидраулична машина за пробивање
Печка за топење
Машина за удирање
Машина за размалување на песок
Анализатор на спектрографија